Tường bị đổ bột và cách xử lý

Hiện tượng tường đổ bột là gì

Hiện tượng tường sơn bị đổ bột sau 1 thời gian sử dụng. nguên nhân cơ bản được xác định là do sử dụng sơn kém chất lượng, sơn hết hạn hoặc điều kiện thi công không đạt tiêu chuẩn

Tường nội thất: Đánh bóng, làm sạch bề mặt để không bị bụi bẩn. Và vết dầu mỡ Để nó khô trong ít nhất 1-2 ngày.

Tường xi măng ngoại thất: Trong trường hợp rửa, có thể được sử dụng với phun áp lực cao, áp suất 100-140 bar, giúp làm sạch bề mặt. Để nó khô trong ít nhất 1-2 ngày.

Khu vực có nấm và nước: Sau khi đánh bóng, làm sạch bề mặt, để khô. Sau đó, áp dụng với giải pháp M-001 Mould 001 không mốc mà không cần rửa 1-2 lần

Tường nội thất: Đánh bóng, làm sạch bề mặt để không bị bụi bẩn. Và vết dầu mỡ Để nó khô trong ít nhất 1-2 ngày.

Tường xi măng ngoại thất: Trong trường hợp rửa, có thể được sử dụng với phun áp lực cao, áp suất 100-140 bar, giúp làm sạch bề mặt. Để nó khô trong ít nhất 1-2 ngày.

Khu vực có nấm và nước: Sau khi đánh bóng, làm sạch bề mặt, để khô. Sau đó, áp dụng với giải pháp M-001 Mould 001 không mốc mà không cần rửa 1-2 lần

Tường nội thất: Đánh bóng, làm sạch bề mặt để không bị bụi bẩn. Và vết dầu mỡ Để nó khô trong ít nhất 1-2 ngày.

Tường xi măng ngoại thất: Trong trường hợp rửa, có thể được sử dụng với phun áp lực cao, áp suất 100-140 bar, giúp làm sạch bề mặt. Để nó khô trong ít nhất 1-2 ngày.

Khu vực có nấm và nước: Sau khi đánh bóng, làm sạch bề mặt, để khô. Sau đó, áp dụng với giải pháp M-001 Mould 001 không mốc mà không cần rửa 1-2 lần