Sơn Lót Acrylic B-5000: Phản xạ và cách nhiệt cho nội thất