Beger tặng sản phẩm cải thiện cảnh quan trường học toàn Bangkok

Beger tiếp tục tiếp tục các hoạt động từ thiện đống góp cho xã hội, dẫn đầu Tập đoàn là Tiến sĩ Worawat Chaiyotana, phó chủ tịch điều hành và ông Khun Amonrat Chaiyotana , phó chủ tịch. Tập đoàn sơn Beger – đơn vị số 1 Thái Lan trong việc đổi mới màu sắc cuộc sống từ các sản phẩm sơn của Beger.


Bạn tổ chức sự kiện “Beger Be Happy, Color of Happiness Year 4”, cung cấp các sản phẩm “Beger Color” trị giá hơn 5.000.000 baht cho các cơ sở và trường học trên khắp Bangkok. Để cải thiện cảnh quan để đẹp hơn tại sân trước của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Bangkok Vào thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017