Beger hợp tác nghiên cứu công nghệ cùng Viện công nghệ Pathumwan

Khun Ja Amonrat Chaiyotana – Trợ lý Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn sơn Beger và Phó giáo sư Tiến sĩ Sathien Thanyasirat, quyền chủ tịch của Viện Công nghệ Pathumwan, đã ký một bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho mục đích nghên cứu và cải tiến dịch vụ.


Được vinh danh bởi RA Charoonprasitporn Viện công nghệ Pathumwan là 1 phần của Viện Hội đồng Công nghệ, dưới sự điều hành của Phó Giáo sư Tiến sĩ Petty Sri Sirirat, Tritip Wtayyo